Björns kvarn

Nuvarande kvarn är byggd av Sven Larsson på Skogen, född 1794. Den är uppförd på Björns gamla kvarnfot. Genom årsringdatering av bottenstockarna har byggnadsåret kunnat fastställas till 1835-1840.
Björns kvarn

Skvaltkvarnens historia går långt tillbaka i tiden, ända till 1200 – 1300-talet då invandrande munkar lärde nordborna att utnyttja vattenkraften. Malningen på gnidkvarn och handkvarn, som var ett tungt och enformigt arbete, hade ända sedan sten- och bronsåldern utförts av kvinnorna. I och med skvaltornas tillkomst blev det männens uppgift.

Skvaltorna är en direkt utveckling av handkvarnen, med en lodrät, stående axel lagrad lätteverket och med ett lågt placerat vattenhjul, den så kallade frärrkarn(fjäderkarlen).

Namnet skvalta kommer av skvätta, vattnet som skvätte kring vattenhjulet. Den låga placeringen av vattenhjulet gjorde att man kunde utnyttja små fallhöjder. Inne på Risveden fanns en mängd sådana här kvarnar. Nedströms Björns kvarn i Ryks bäck låg inte mindre än fem kvarnar och en såg på en sträcka av c:a 2,5 km.

Björns kvarn är enligt traditionen byggd av ”Björn på Skogen” född omkring 1620-1630. Gården Skogen, som var en av de större gårdarna på Risveden, låg c:a 1 km öster om kvarnen. Av den gamla bebyggelsen finns idag endast husgrunden, källaren och fägator kvar.

Första gången Björns kvarn nämns i en skriftlig handling är vid Ale Härads ting 23 maj 1653, då bönderna i Skepplanda by klagar över att ”en torpare Björn på Skogen” låtit uppsätta en kvarn på deras allmänningsmark. Förutom att han vållar dem skada genom att ta vattnet från deras kvarnar, så hade han också fördärvat ”theres uhrminnes Åhlefijske och det förtepper”. Häradsrätten bestämde, att om Björn inte godvilligt lämnade kvarnställe och ålkista, hade de klagande åborna full rätt att utriva kvarnen, i all synnerhet som den för längesedan blivit utdömd. Troligen trotsade Björn häradsrättens dom, för i kvarninventeringen 1697 och 1770 är den återigen nämnd, som husbehofssqvalta, med förbud mot 40 Riksdalers plikt, att intaga främmande mäld.

Nuvarande kvarn är byggd av Sven Larsson på Skogen, född 1794. Den är uppförd på Björns gamla kvarnfot. Genom årsringdatering av bottenstockarna har byggnadsåret kunnat fastställas till 1835-1840.

Någon gång mellan åren 1885-1890 upphörde malningen. 1898 ändrades kvarnen till att driva tröskverket på Boaredal. På insidan står det på en av stockarna ”kvarnen omändrar 1898”.

Historier från området

Björns kvarn
Julmarknad på Bohus Fästning
Julmarknad på Bohus Fästning

Varmt välkomna till årets julmarknad! Runt eldkorgar och levande musik kan barnen skriva sina egna önskelistor och lämna till tomtefar i egen hög person. Borggården fylls denna afton av unika utställare, julens dofter och karoliner… 

Marknaden pågår under lördagen den 11 december mellan kl. 12-18.

Läs mer på Bohus fästnings hemsida!

Fakta om eventet

Datum: December 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 18:00
Avgift: Gratis:-

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Biohus Fästning
Höstlov på Repslagarmuseet
Höstlov på Repslagarmuseet

Under höstlovsdagarna 4-5 november kan skolbarn komma till Repslagarmuseet i Älvängen och slå sitt eget hopprep. Mellan kl.11,00 – 14,00
Alla barn som slår rep bjuds på saft och bulle.
Ingen kostnad!

Fakta om eventet

Datum: November 4, 2021
Startar kl: 11:00
Slutar kl: 14:00
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen
Stickning

Vi ses med våra stickor och garn, varannan måndag kl 13.30 ojämna veckor, tag med eget fika. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: November 8, 2021
Startar kl: 13:30
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Hembygdsgården Hålanda
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård