Björns kvarn

Nuvarande kvarn är byggd av Sven Larsson på Skogen, född 1794. Den är uppförd på Björns gamla kvarnfot. Genom årsringdatering av bottenstockarna har byggnadsåret kunnat fastställas till 1835-1840.
Björns kvarn

Skvaltkvarnens historia går långt tillbaka i tiden, ända till 1200 – 1300-talet då invandrande munkar lärde nordborna att utnyttja vattenkraften. Malningen på gnidkvarn och handkvarn, som var ett tungt och enformigt arbete, hade ända sedan sten- och bronsåldern utförts av kvinnorna. I och med skvaltornas tillkomst blev det männens uppgift.

Skvaltorna är en direkt utveckling av handkvarnen, med en lodrät, stående axel lagrad lätteverket och med ett lågt placerat vattenhjul, den så kallade frärrkarn(fjäderkarlen).

Namnet skvalta kommer av skvätta, vattnet som skvätte kring vattenhjulet. Den låga placeringen av vattenhjulet gjorde att man kunde utnyttja små fallhöjder. Inne på Risveden fanns en mängd sådana här kvarnar. Nedströms Björns kvarn i Ryks bäck låg inte mindre än fem kvarnar och en såg på en sträcka av c:a 2,5 km.

Björns kvarn är enligt traditionen byggd av ”Björn på Skogen” född omkring 1620-1630. Gården Skogen, som var en av de större gårdarna på Risveden, låg c:a 1 km öster om kvarnen. Av den gamla bebyggelsen finns idag endast husgrunden, källaren och fägator kvar.

Första gången Björns kvarn nämns i en skriftlig handling är vid Ale Härads ting 23 maj 1653, då bönderna i Skepplanda by klagar över att ”en torpare Björn på Skogen” låtit uppsätta en kvarn på deras allmänningsmark. Förutom att han vållar dem skada genom att ta vattnet från deras kvarnar, så hade han också fördärvat ”theres uhrminnes Åhlefijske och det förtepper”. Häradsrätten bestämde, att om Björn inte godvilligt lämnade kvarnställe och ålkista, hade de klagande åborna full rätt att utriva kvarnen, i all synnerhet som den för längesedan blivit utdömd. Troligen trotsade Björn häradsrättens dom, för i kvarninventeringen 1697 och 1770 är den återigen nämnd, som husbehofssqvalta, med förbud mot 40 Riksdalers plikt, att intaga främmande mäld.

Nuvarande kvarn är byggd av Sven Larsson på Skogen, född 1794. Den är uppförd på Björns gamla kvarnfot. Genom årsringdatering av bottenstockarna har byggnadsåret kunnat fastställas till 1835-1840.

Någon gång mellan åren 1885-1890 upphörde malningen. 1898 ändrades kvarnen till att driva tröskverket på Boaredal. På insidan står det på en av stockarna ”kvarnen omändrar 1898”.

Historier från området

Björns kvarn
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198