Forsbäcks kvarn

Här hade byggherrarna, som en gång i tiden uppfört stenhuset, inte räknat med förekomsten av ”ebb och flod” i Göta Älv.
Forsbäcks kvarn

Kvarnen i stenhuset

Kvarnen där Johan Johnsson residerade, upptog en fjärdedel av stenhusets areal och var inbyggd i gaveln mot järnvägen, med anknytning i mellanvåningen till en de större lägenheterna. Där nere i djupet arbetade turbinder och maskiner, i andra våningen bullrade kvarnarna,  till antalet, sammalagt sex stenar – vilka måste svärtas och huggas färdiga först då allt det svarta ”pickats” bort – i tredje våningen, upp till taket, tömdes de från hissen kommande korn-, havre-, och vetesäckarna i kupor som matade och fyllde kvarnarna, varefter stenarna malde kornet till mjöl, mjölet passerade en träränna ner till första våningen, där en upphängs särk tog emot resultatet. När säcken ansågs fylld, stängdes rännan med en spjäll, mjölsäcken hakades av, knöts för och ställdes undan f.v.b… Bonden lämnade ingen kontant valuta för mälden, mjölnaren ”tullade” med särskilda mått, allt efter varans beskaffning. 

Utanför de stora kvarndörrarna var ständig rörelse, fororna kom och gick, oupphörligt. Och i stenhusets innandöme mullrade och knakade det dagarna i ända, och nätterna med ibland.

En kilometer upp i bergen låg de båda sjöarna ”Killlers damm” och ”Kodammen” som lämnade kraft till turbinerna. Vattnet gick i rörledningar, anlagda någon gång i samband med husets tillblivelse,  ledningarna var nedgrävda i en brant sluttning – på vintern en väl gouterad, men livsfarlig kälkbacke  mellan bergsklyftorna – och som sedan fortsatte under landsvägen – var visste ingen – ned i kvarndjupet, och därefter ut i älven. Höst som vår, då sjöarna var bräddfyllda, öppnades dammluckorna varvid vattnet från fördämningen slungades tiotalet meter ned i dalgången, bildande en bred forsande bäck – härav tydligen det friskbetonade namnet Forsbäck.

Historier från området

Forsbäcks kvarn
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198