Forsbäcks kvarn

Här hade byggherrarna, som en gång i tiden uppfört stenhuset, inte räknat med förekomsten av ”ebb och flod” i Göta Älv.
Forsbäcks kvarn

Kvarnen i stenhuset

Kvarnen där Johan Johnsson residerade, upptog en fjärdedel av stenhusets areal och var inbyggd i gaveln mot järnvägen, med anknytning i mellanvåningen till en de större lägenheterna. Där nere i djupet arbetade turbinder och maskiner, i andra våningen bullrade kvarnarna,  till antalet, sammalagt sex stenar – vilka måste svärtas och huggas färdiga först då allt det svarta ”pickats” bort – i tredje våningen, upp till taket, tömdes de från hissen kommande korn-, havre-, och vetesäckarna i kupor som matade och fyllde kvarnarna, varefter stenarna malde kornet till mjöl, mjölet passerade en träränna ner till första våningen, där en upphängs särk tog emot resultatet. När säcken ansågs fylld, stängdes rännan med en spjäll, mjölsäcken hakades av, knöts för och ställdes undan f.v.b… Bonden lämnade ingen kontant valuta för mälden, mjölnaren ”tullade” med särskilda mått, allt efter varans beskaffning. 

Utanför de stora kvarndörrarna var ständig rörelse, fororna kom och gick, oupphörligt. Och i stenhusets innandöme mullrade och knakade det dagarna i ända, och nätterna med ibland.

En kilometer upp i bergen låg de båda sjöarna ”Killlers damm” och ”Kodammen” som lämnade kraft till turbinerna. Vattnet gick i rörledningar, anlagda någon gång i samband med husets tillblivelse,  ledningarna var nedgrävda i en brant sluttning – på vintern en väl gouterad, men livsfarlig kälkbacke  mellan bergsklyftorna – och som sedan fortsatte under landsvägen – var visste ingen – ned i kvarndjupet, och därefter ut i älven. Höst som vår, då sjöarna var bräddfyllda, öppnades dammluckorna varvid vattnet från fördämningen slungades tiotalet meter ned i dalgången, bildande en bred forsande bäck – härav tydligen det friskbetonade namnet Forsbäck.

Historier från området

Forsbäcks kvarn
Julmarknad på Bohus Fästning
Julmarknad på Bohus Fästning

Varmt välkomna till årets julmarknad! Runt eldkorgar och levande musik kan barnen skriva sina egna önskelistor och lämna till tomtefar i egen hög person. Borggården fylls denna afton av unika utställare, julens dofter och karoliner… 

Marknaden pågår under lördagen den 11 december mellan kl. 12-18.

Läs mer på Bohus fästnings hemsida!

Fakta om eventet

Datum: December 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 18:00
Avgift: Gratis:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Biohus Fästning
Höstlov på Repslagarmuseet
Höstlov på Repslagarmuseet

Under höstlovsdagarna 4-5 november kan skolbarn komma till Repslagarmuseet i Älvängen och slå sitt eget hopprep. Mellan kl.11,00 – 14,00
Alla barn som slår rep bjuds på saft och bulle.
Ingen kostnad!

Fakta om eventet

Datum: November 4, 2021
Startar kl: 11:00
Slutar kl: 14:00
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen
Stickning

Vi ses med våra stickor och garn, varannan måndag kl 13.30 ojämna veckor, tag med eget fika. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: November 8, 2021
Startar kl: 13:30
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Hembygdsgården Hålanda
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård