Välkommen till

Nödinge Socken

Hembygdsförening

Vår förening har hunnit bli drygt 40 år. Vad har vi gjort un­der dessa år? Inte så mycket säger kanske somliga, men det har nog blivit en hel del trots allt. Genom kommunens välvilja fick vi tillgång till byggnader på Backa gård i Nödinge. Det har medfört mycket arbete med iordningställande av de lokaler som ingår i föreningens om­råde.
Tidigare har skrivits om Dala-Valfrids stuga. Invigning den 28:e sept. 1980.
Den var i mycket dåligt skick vid övertagan­det och Nils Augustsson har lagt ned mycken möda på att restaurera den. Mejeribyggnaden på Backa har genomgått stor renovering på många sätt. F.d. kuskbostaden är nu bibliotek. Här liksom i köket, som nu fungerar som samlingsrum, fodrades utbyte av nästan allt trä­virke. Den gamla bakugnen i bakrummet är åter användbar. Hela ytterta­ket lades om och förseddes med nytt tegel hösten 19??.
Trädgårdsmästarbostaden, byggd 1875, är fullt möblerad och används vid visningar. Zetterlinds smedja fick vi som gåva av smedens sonson Sig­vard. Den flyttades till Backa, ställdes iordning och kun­de invigas 17.e sept. 1988. Vi fick även införliva Zetter­linds gamla verktyg, vilket gladde oss mycket. Det är inte bara hus vi sysslar med. Föreningen har un­der åren som gått fått många gåvor såsom verktyg, textili­er, redskap, böcker och mycket annat.
På servicehus och bibliotek bedrivs utställningsverksam­het och vi har bl.a. försökt återuppliva minnet av perso­ner inom vår socken, vilka på ett eller annat sätt haft för­mågan att göra något utöver det vanliga.

Våra styrelsemedlemmar

Anna Lisa Karlsson
Anna Lisa Karlsson
Sekr.
031 980340
Sven Pettersson
Sven Pettersson
V.ordf
0303 229473
Fakta om Nödinge Hembygdsförening
Startår: 1976
Antal medlemmar: 101-300
Medlemsavgifter
Person: 70:-
Familj: 140:-

Våra historiska arv

Inga historiska arv är knutna

Historier från förr

Kommande event

Just nu finns inga kommande event!
Nödinge Hembygdsförening
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Nödinge Hembygdsförening
Nödinge Hembygdsförening
Våra medlemsavgifter:
Person: 70:-
Familj: 140:-
Välkommen som medlem i vår förening!
Namn*
Gatuadress*
Postnummer*
Postadress*
Telefonnummer
Mail*
Typ av medlem*
Kontakta Nödinge Hembygdsförening
Namn*
Mailadress*
Meddelande*
Donera till Nödinge Hembygdsförening
Nödinge Hembygdsförening
Genom att donera bilder, föremål från området så bidrar du till att levandegöra och framtidssäkra bondesamhället. Vi jobbar ständigt på att komplettera våra förråd och bildarkiv. Ibland måste vi säga nej till vissa donationer om vi redan har likande föremål i vår samling. Hör av dig till oss så hjälps vi åt att utvärdera vad som kan vara viktigt att spara för framtiden. Bilder och film är alltid intressant för oss. Självklart är det enklast med digitala kopior men även originalmaterial. Hör av dig till oss! Donationer i form av pengar brukar vi knyta till något särskild projekt. Självklart är denna formen av donation alltid välkommen!
Namn*
Telefonnummer*
Emailadress*
Typ av donation
Beskrivning*