Välkommen till

Starrkärr Kilanda

Hembygdsförening

Starrkärr-Kilanda hembygdsförening bildades den 4 oktober 1937 och har enligt stadgarnas första paragraf till ändamål att ”inom Starrkärrs och Kilanda socknar verka för tillvaratagande och bevarande av socknarnas historiska värden såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, fornminnen, gamla hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens kulturhistoria.”

Museets välordnade samlingar innehåller över 2 000 katalogiserade föremål som belyser den gamla allmoge- och sockenkulturen. En mycket omfattande samling av snickarverktyg ger en god uppfattning om ”alesnickarnas” välsorterade utrustning.

Starrkärr-Kilanda hembygdsmuseum är beläget i Prästalunden i Starrkärr. Enligt äldre uppgift skall prostinnan Poppelman i mitten av 1700-talet ha tagit initiativ till plantering av träd inom detta område.

Våra styrelsemedlemmar

Ann-Marie Carlsson
Ann-Marie Carlsson
sekr.
0707-97 10 32
Birgitta Jönsson
Birgitta Jönsson
kassör
0706-40 09 86
Ing-Britt Karlsson
Ing-Britt Karlsson
vice ordf.
0739-68 52 94
Berit Johansson
Berit Johansson
ordf.
0709-42 38 05
Fakta om Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
Startår: 1937
Antal medlemmar: 101-300
Medlemsavgifter
Person: 100:-

Våra historiska arv

Inga historiska arv är knutna

Historier från förr

Kommande event

Just nu finns inga kommande event!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
Våra medlemsavgifter:
Person: 100:-
Välkommen som medlem i hembygdsföreningen och delta i hembygdsvårdsarbetet. Vi arbetar ideellt med att tillvarata bygdens kultur och traditioner.Här finns alltid uppgifter för alla. Dina insatser behövs, stora som små. VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I HEMBYGDSFÖRENINGEN
Namn*
Gatuadress*
Postnummer*
Postadress*
Telefonnummer
Mail*
Typ av medlem*
Kontakta Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
Namn*
Mailadress*
Meddelande*
Donera till Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
Genom att donera bilder, föremål från området så bidrar du till att levandegöra och framtidssäkra bondesamhället. Vi jobbar ständigt på att komplettera våra förråd och bildarkiv. Ibland måste vi säga nej till vissa donationer om vi redan har likande föremål i vår samling. Hör av dig till oss så hjälps vi åt att utvärdera vad som kan vara viktigt att spara för framtiden. Bilder och film är alltid intressant för oss. Självklart är det enklast med digitala kopior men även originalmaterial. Hör av dig till oss! Donationer i form av pengar brukar vi knyta till något särskild projekt. Självklart är denna formen av donation alltid välkommen!
Namn*
Telefonnummer*
Emailadress*
Typ av donation
Beskrivning*