Gamla hyttan i Surte

Den gamla hyttan fick sitt utseende år 1900,  då den äldre glashyttan å samma plats ombyggdes i samband med utvidgningen av bruket. Vissa murpartier från hyttans äldsta anläggning kunde dock alltjämt skönjas.

Anläggningen, som då var den enda å bruket såsom glashytta använda byggnaden, kallas i äldre protokoll för Gamla glashyttan. Den var utsatt för vådeld i dec. 1912 vid ugnen n:o 1 men återställdes omedelbart. Gastornen ombyggdes 1904, och nytt tak över generatorshuset vid ugnen n:o 1 lades 1927.

Den s. k. Nya Glashyttan däremot, som uppfördes 1896 för en kostnad av c:a 30.000 kr., omändrades 1907 och användes sedan dess uteslutande som materialhus, där bl, a. blandningen av glassatserna äger rum.

Glasbruket, liggande öster om stora landsvägen och rymmande fyra glasugnar samt linbanor,  värderade vid fastighetstaxeringen 1928 till 933.000 kr., därav markvärde 50.000 kr.  och byggnadsvärde 883.000 kr.

Å bruksområdet ligga ett flertal byggnader såsom magasin, maskin- och materialhus, pottkammare, synhus, arsenikhus, spruthus, stallar, vagnbodar, sandlador, kol och vedbodar, brygghus, tvättstugor och bakstugor…

Från Glasbrukets hyttområde uppsattes år 1898 en 325 meter lång linbana, driven av vattenturbiner, fram till den gamla kajbyggnaden vid älven men nedtogs 1907. År 1912 sattes den nuvarande linbanan till Nya kajen upp. Denna linbana kan dagligen lossa c:a hundra ton kol eller två hundra ton sand, det vill säga 15.000 a 20.000 ton kol och 20.000 a 25.000 ton sand och kalk per år. Bn annan linbana, som blev färdig år 1904, leder från Glasbruket fram till några torvmossar.

På kartan kan du se var historien om "Gamla hyttan i Surte" utspelar sig.
Historien upplagd: 26 mars, 2020
Upphovsman: Okänt
Historien utspelade sig på Okänt
Historien kommer från Nödinge Hembygdsförening
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Gamla hyttan i Surte
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Gamla hyttan i Surte
Ditt namn*
DIn väns email*
Meddelande*