Getås Kvarn

Härvidlag är det blott två kvarnar, som kan komma ifråga då det gäller direkt levebröd inom denna yrkesgren, nämligen Getås (Espet) och Skaggata (senare kallad Mauritzbergs kvarn) kvarnar. Vilken av dessa två som är äldst vet man ej, men långt tillbaka i tiden kan man spåra deras tjänst åt det allmänna.

Beträffande by- och rotekvarnar behandlas dessa gårdsvis tillsammans med beskrivningen på den gård de lyder eller lytt under.

Innan en beskrivning på de två ovannämnda kvarnarna göres, kan det vara lämpligt, att påminna om den stora förtret de ”enskilda” kvarnarna var för herremännen. Inte ens den lilla mäldförtjänsten unnade dessa herrar en enskild person. Leijonhufwudama på Grävsnäs tillhörde den kategorin — förresten var de tyranner mot folket i mycket annat. I en urkund i Riksarkivet nämnes bl.a. hur Greve Axel Leijonhufwud på Grävsnäs år 1591 lät bränna ett stort antal kvarnar runt om i trakten, bl.a. i Hålanda:

”Thesse efter:ne qvamer hafwer her Axel latid uphränne i Eric Olssons be- falmng, och ligger dera under cronehemmen alla:

En qvam, ligger till en gärdy heter Alsbo, är brändh

En qvam, ligger till en gård, heter Gr andalin, är brändh

En qvam, ligger till en gård, heter Reersbo, ther sloges stenarna sunder i samma qvam”

Men böndernas starka nacke kunde aldrig plågoandarna bryta av för all tid — den stärktes för varje fejd.

GETÅS KVARN

Denna är belägen längst i norr, vid Grönån. Från början har den helt säkert varit en gårdskvarn under Ljungeryd, knappast någon byakvarn. Den omnämnes 1805 tillsammans med en ”sågekvarn” vid ett gårdsköp. Några år senare, 1810, beviljades Th. Gripenstedt på Grävsnäs rätt och tillstånd av Ale häradsrätt att anlägga en kvarn vid Getås. Byamännen i Verled hade intet att anföra emot detta, då de blev tillfrågade härom vid ovannämnda ting. (Vid samma tillfälle förvärvade Gripenstedt ett antal gårdar runt om.)

På kartan kan du se var historien om "Getås Kvarn" utspelar sig.
Historien upplagd: 30 mars, 2020
Upphovsman: Hålanda Hembygdsförening
Historien utspelade sig på 1805
Historien kommer från Hålanda Hembygdsförening
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Getås Kvarn
Höstlov på Repslagarmuseet
Höstlov på Repslagarmuseet

Under höstlovsdagarna 4-5 november kan skolbarn komma till Repslagarmuseet i Älvängen och slå sitt eget hopprep. Mellan kl.11,00 – 14,00
Alla barn som slår rep bjuds på saft och bulle.
Ingen kostnad!

Fakta om eventet

Datum: November 4, 2021
Startar kl: 11:00
Slutar kl: 14:00
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen
Stickning

Vi ses med våra stickor och garn, varannan måndag kl 13.30 ojämna veckor, tag med eget fika. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: November 8, 2021
Startar kl: 13:30
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Hembygdsgården Hålanda
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Getås Kvarn
Ditt namn*
DIn väns email*
Meddelande*