Kvinnliga synare i Surte

Nöden är uppfinningarnas moder, heter det ju. När PLMs glasbruk i Surte, där kraftiga mansnävar hanterat skirt glas i över 100 år, började få allt svårare att klara den manliga arbetstillgången på sy-narsidan, var man tvungen söka lösa pro­blemet på annat sätt. Och så blev det en okonventionell lösning. Man vände sig helt enkelt till svensk industris största arbetskraftsreserv, nämligen kvinnorna.

— Trots att vi i Surte kan glädja oss åt att ha en personalomsättning som är bland de lägsta i landet — mellan fyra och tolv procent — var rekryteringen efter

naturlig avgång mycket svårbemäst­rad på synarsidan, berättar personalchef Ivar Linder för PLM-nytt. Att vi inte långt tidigare engagerade kvinnor för detta arbete berodde på lagens bestämmelser om nattvila för kvinnor, vilket gjorde det omöjligt för oss att anställa dem i treskiftsgång. När vår situation emellertid för något år sedan blev akut sökte vi och fick tillstånd för ett 25-tal kvinnor att arbeta hos oss i skift. Erfa­renheterna har blivit enbart goda. Disponent Lennart Hanserud bekräftar detta och framhåller att sedan lagen ändrats den 1 juli i fjor ytterligare omkring 35 kvinnor anställts som synare.

— Intressant var frågan om likalön för man och kvinna, fortsätter han. Från början hade kvinnorna 90 % av sina manliga kollegers lön. Motiveringen var kvinnornas större bortovaro, vilket i sin tur medförde högre kostnader för företa­get. Vår erfarenhet har visat, att manlig treskiftspersonal haft 3—4 procent större frånvaro än de som arbetar dagtid eller i tvåskift. Men vad hände nu? Jo, kvin­norna i treskiftsarbete har 5—6 procent lägre frånvaro än de kvinnor som arbetar dagtid eller bara tvåskift. Det fanns såle­des ingen anledning att göra någon löne­skillnad mellan man och kvinna och lika­lönen är därför nu ett faktum på Surte. Det är nu bara att hoppas att kvinnorna även i framtiden kommer att ”hålla sti­len” när det gäller deras goda frånvaro­siffra, slutar disponent Hanserud.

Tilläggas kan att PLMs initiativ när det gäller de kvinnliga medarbetarnas anställning rönt positiv uppmärksamhet både i press och radio.

Texten plockad ur PLMs personaltidning 1966

På kartan kan du se var historien om "Kvinnliga synare i Surte" utspelar sig.
Historien upplagd: 20 mars, 2020
Upphovsman: Surteglimtar
Historien utspelade sig på 1966
Historien kommer från Nödinge Hembygdsförening
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Kvinnliga synare i Surte
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Kvinnliga synare i Surte
Ditt namn*
DIn väns email*
Meddelande*