Kvinnliga synare i Surte

Nöden är uppfinningarnas moder, heter det ju. När PLMs glasbruk i Surte, där kraftiga mansnävar hanterat skirt glas i över 100 år, började få allt svårare att klara den manliga arbetstillgången på sy-narsidan, var man tvungen söka lösa pro­blemet på annat sätt. Och så blev det en okonventionell lösning. Man vände sig helt enkelt till svensk industris största arbetskraftsreserv, nämligen kvinnorna.

— Trots att vi i Surte kan glädja oss åt att ha en personalomsättning som är bland de lägsta i landet — mellan fyra och tolv procent — var rekryteringen efter

naturlig avgång mycket svårbemäst­rad på synarsidan, berättar personalchef Ivar Linder för PLM-nytt. Att vi inte långt tidigare engagerade kvinnor för detta arbete berodde på lagens bestämmelser om nattvila för kvinnor, vilket gjorde det omöjligt för oss att anställa dem i treskiftsgång. När vår situation emellertid för något år sedan blev akut sökte vi och fick tillstånd för ett 25-tal kvinnor att arbeta hos oss i skift. Erfa­renheterna har blivit enbart goda. Disponent Lennart Hanserud bekräftar detta och framhåller att sedan lagen ändrats den 1 juli i fjor ytterligare omkring 35 kvinnor anställts som synare.

— Intressant var frågan om likalön för man och kvinna, fortsätter han. Från början hade kvinnorna 90 % av sina manliga kollegers lön. Motiveringen var kvinnornas större bortovaro, vilket i sin tur medförde högre kostnader för företa­get. Vår erfarenhet har visat, att manlig treskiftspersonal haft 3—4 procent större frånvaro än de som arbetar dagtid eller i tvåskift. Men vad hände nu? Jo, kvin­norna i treskiftsarbete har 5—6 procent lägre frånvaro än de kvinnor som arbetar dagtid eller bara tvåskift. Det fanns såle­des ingen anledning att göra någon löne­skillnad mellan man och kvinna och lika­lönen är därför nu ett faktum på Surte. Det är nu bara att hoppas att kvinnorna även i framtiden kommer att ”hålla sti­len” när det gäller deras goda frånvaro­siffra, slutar disponent Hanserud.

Tilläggas kan att PLMs initiativ när det gäller de kvinnliga medarbetarnas anställning rönt positiv uppmärksamhet både i press och radio.

Texten plockad ur PLMs personaltidning 1966

Kvinnliga synare i Surte
Julmarknad på Bohus Fästning
Julmarknad på Bohus Fästning

Varmt välkomna till årets julmarknad! Runt eldkorgar och levande musik kan barnen skriva sina egna önskelistor och lämna till tomtefar i egen hög person. Borggården fylls denna afton av unika utställare, julens dofter och karoliner… 

Marknaden pågår under lördagen den 11 december mellan kl. 12-18.

Läs mer på Bohus fästnings hemsida!

Fakta om eventet

Datum: December 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 18:00
Avgift: Gratis:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Biohus Fästning
Höstlov på Repslagarmuseet
Höstlov på Repslagarmuseet

Under höstlovsdagarna 4-5 november kan skolbarn komma till Repslagarmuseet i Älvängen och slå sitt eget hopprep. Mellan kl.11,00 – 14,00
Alla barn som slår rep bjuds på saft och bulle.
Ingen kostnad!

Fakta om eventet

Datum: November 4, 2021
Startar kl: 11:00
Slutar kl: 14:00
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen
Stickning

Vi ses med våra stickor och garn, varannan måndag kl 13.30 ojämna veckor, tag med eget fika. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: November 8, 2021
Startar kl: 13:30
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Hembygdsgården Hålanda
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård