Magasinen i Surte

Surtes nya glasmagasin är färdigt att ta­gas i bruk. Magasinbyggnaden, som upp­tar en golvyta av 4 500 kvadratmeter med en fri höjd av 5,5 meter, har väggar och tak av aluminiumplåt.

En modern industribyggnad skjuter snabbt i höjden. När detta läses är det nya surtelagret redan färdigt att tas i bruk. Mannarna på taket är fr v Gideon Skoog, Barry Asplund, Jonas Olsson, och Einar Andersson. . Man får ett begrepp om dess storlek, när man jämför den med männen på taket.

Detta magasin är ett välkommet till­skott för uppställning och skydd av det färdigförpackade glaset, vars ytteremballage nu till cirka 90% utgörs av kar­tonger och papperssäckar. Byggnaden är kostnadsberäknad till ca 0,5 milj kro­nor, upplyser oss driftsingenjör Nils Rydelius. Han informerar oss vidare om att arbetet med pålning tog sin början i april månad. Pålarna, 282 stycken, som hämtats från brukets egen skog, har sla­gits ned till max. 30 meters djup.

Området för magasinet, som ligger mellan älven och järnvägen, har allmänt kallats för ”muddret” av den anledning­en, att när man omkring år 1910 mudd­rade upp älven fyllde man detta område, som då var vattenfyllt, med slam från älven. I stället för som brukligt är schakta ner sig, har man här ytterligare fyllt upp området cirka 1 meter för att motverka att vatten från älven tränger upp, när västliga höststormar sätter in.

Arbetet har utförts av Surtes bygg­nadsavdelning när det gäller bottenplat­tan och montering av väggar och tak, medan AB Bröderna Hedlund, Stock­holm, tillverkat de helsvetsade galvaniserade HSI-balkarna och monterat dessa på plats.

Utrymmet, som har ett minimum av balkar för att uppbära väggar och tak, är uppbyggt i moduler om 12,5 m och därigenom anpassat för uppställning av både Surtes och SJ:s pallar. I plane­ringen ingår också lastkaj till stickspår som SJ kommer att bygga väster om nuvarande huvudspår.

Text o bild hämtat ur PLMs personaltidning.

Magasinen i Surte
Julmarknad på Bohus Fästning
Julmarknad på Bohus Fästning

Varmt välkomna till årets julmarknad! Runt eldkorgar och levande musik kan barnen skriva sina egna önskelistor och lämna till tomtefar i egen hög person. Borggården fylls denna afton av unika utställare, julens dofter och karoliner… 

Marknaden pågår under lördagen den 11 december mellan kl. 12-18.

Läs mer på Bohus fästnings hemsida!

Fakta om eventet

Datum: December 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 18:00
Avgift: Gratis:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Biohus Fästning
Höstlov på Repslagarmuseet
Höstlov på Repslagarmuseet

Under höstlovsdagarna 4-5 november kan skolbarn komma till Repslagarmuseet i Älvängen och slå sitt eget hopprep. Mellan kl.11,00 – 14,00
Alla barn som slår rep bjuds på saft och bulle.
Ingen kostnad!

Fakta om eventet

Datum: November 4, 2021
Startar kl: 11:00
Slutar kl: 14:00
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen
Stickning

Vi ses med våra stickor och garn, varannan måndag kl 13.30 ojämna veckor, tag med eget fika. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: November 8, 2021
Startar kl: 13:30
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Hembygdsgården Hålanda
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård