Magasinen i Surte

Surtes nya glasmagasin är färdigt att ta­gas i bruk. Magasinbyggnaden, som upp­tar en golvyta av 4 500 kvadratmeter med en fri höjd av 5,5 meter, har väggar och tak av aluminiumplåt.

En modern industribyggnad skjuter snabbt i höjden. När detta läses är det nya surtelagret redan färdigt att tas i bruk. Mannarna på taket är fr v Gideon Skoog, Barry Asplund, Jonas Olsson, och Einar Andersson. . Man får ett begrepp om dess storlek, när man jämför den med männen på taket.

Detta magasin är ett välkommet till­skott för uppställning och skydd av det färdigförpackade glaset, vars ytteremballage nu till cirka 90% utgörs av kar­tonger och papperssäckar. Byggnaden är kostnadsberäknad till ca 0,5 milj kro­nor, upplyser oss driftsingenjör Nils Rydelius. Han informerar oss vidare om att arbetet med pålning tog sin början i april månad. Pålarna, 282 stycken, som hämtats från brukets egen skog, har sla­gits ned till max. 30 meters djup.

Området för magasinet, som ligger mellan älven och järnvägen, har allmänt kallats för ”muddret” av den anledning­en, att när man omkring år 1910 mudd­rade upp älven fyllde man detta område, som då var vattenfyllt, med slam från älven. I stället för som brukligt är schakta ner sig, har man här ytterligare fyllt upp området cirka 1 meter för att motverka att vatten från älven tränger upp, när västliga höststormar sätter in.

Arbetet har utförts av Surtes bygg­nadsavdelning när det gäller bottenplat­tan och montering av väggar och tak, medan AB Bröderna Hedlund, Stock­holm, tillverkat de helsvetsade galvaniserade HSI-balkarna och monterat dessa på plats.

Utrymmet, som har ett minimum av balkar för att uppbära väggar och tak, är uppbyggt i moduler om 12,5 m och därigenom anpassat för uppställning av både Surtes och SJ:s pallar. I plane­ringen ingår också lastkaj till stickspår som SJ kommer att bygga väster om nuvarande huvudspår.

Text o bild hämtat ur PLMs personaltidning.

På kartan kan du se var historien om "Magasinen i Surte" utspelar sig.
Historien upplagd: 20 mars, 2020
Upphovsman: Surteglimtar
Historien utspelade sig på Okänt
Historien kommer från Nödinge Hembygdsförening
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Magasinen i Surte
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Magasinen i Surte
Ditt namn*
DIn väns email*
Meddelande*