Raset i Surte

Yngvor Blomström berättar om sin upplevelse av raset. Jag växte upp i ett bruksamhälle, det var en trygg tillvaro för ett barn.Alla kände alla, det fanns alltid någon tillhands om inte mamma o pappa var hemma. I min lilla värld var trygg. När jag var åtta år vändes den trygga...

Sjöarna och vattenuppdämningen

Ursprungligen avvattnades en större del av Vättlefjäll söderut mot Lärjeån. De flesta sjöarna och vattendragen på Vättlefjäll kom dock att utsättas för reglering. Genom vattenregleringen har nivån i sjöarna höjts ett par meter. De stora sjöregleringarna genomfördes under 1800-talets andra hälft och in på 1900-talet första hälft. Entreprenörerna Keiller och...

Surte Kyrka

År 1911 erbjöd sig Aktiebolaget Surte Liljedahl att för uppförande av en kapellbyggnad i Norra Surte lämna därtill passande tomt och bekosta sprängning och grundens läggande. Kapellet, som ligger mitt emot järnvägsstationen på berggrund, omgivet av en ekdunge, byggdes 1912 efter ritningar av arkitekten Sigfrid Ericson i Göteborg. Surte kyrka 1940...

Surte får modern tvättinrättning.

Dusch och lunchrum för tvättande husmödrar. Den 16 oktober 1944 Husmödrarna i Surte kan i da­garna utbyta de gamla tvättstugorna mot en hypermodern tvättinrättning, belägen mitt i samhället, där de själva få utföra sin tvätt i moderna­ste maskiner. Tvättinrättningen har bekostats av AB. Surte Glasbruk. Någon vinst på densamma räknar icke...

Den nya hyttan i Surte

Planeringen av ”nya Surte” dvs. ombyggnation och tillbyggnad av bruket gjordes 1947. Linbana, lagersilos och mänghus byggdes åren 1950 och 51. I dessa silos som är drygt 40 meter höga förvarades råvarorna som var Sand, kalk och soda. Man byggde då också om den linbana som transporterade råvarorna från älven.  Från...

Rundvandring på Surte 1963

PLMs Glasbruk i Surte besöks årligen av mellan 3—4 000 personer från när och fjärran. Det är studiegrupper av olika slag, tekniska skolor, personalgrupper från våra kunder, husmodersföreningar etc. Dessa grupper bokar ofta tid för be­sök månader i förväg. När de anländer till glasbruket tas de om hand av respek­tive...

Surtefest i Vanna

Den 22 september fick den nya Surte­vannan sin originella invigning. ”Tak­stolskalaset” gick nämligen av stapeln in­ne i själva ugnen, där anställda och öv­riga som haft del i uppbyggnaden var in­bjudna till kaffe. Vannan fick härigenom sin första uppvärmning genom det 80-tal glada och nöjda personer som var sam­lade kring de...

Musik och andlighet i Surte

Emma Örnberg, som sommaren 1875 kom till Surte från Kristinehamn. Hennes syster, som var gift med bruksförvaltare Gullbrandsen, blev på grund av sjukdom ordinerad en längre tids vistelse på en kurort för att vårda sin hälsa. Emma Örnberg fick då förestå hemmet. Där tog hon sig an sin systers barn men...

Resorna från Surte

Surtes årliga pensionärsutflyikt med båt till Långedrag ägde rum onsdagen den 25 augusti i strålande väder. 185 personer deltog: 117 pensionärer från Surte, 31 från Kungälv, 3 representanter från fack­föreningen, 16 medlemmar av Surtes mu­sikkår samt 18 övriga inbjudna. Redan vid nio-tiden började deltagar­na strömma över landgången till m/s ”Re­gent”...

Raset i Surte
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198