Resorna från Surte

Surtes årliga pensionärsutflyikt med båt till Långedrag ägde rum onsdagen den 25 augusti i strålande väder. 185 personer deltog: 117 pensionärer från Surte, 31 från Kungälv, 3 representanter från fack­föreningen, 16 medlemmar av Surtes mu­sikkår samt 18 övriga inbjudna.

Redan vid nio-tiden började deltagar­na strömma över landgången till m/s ”Re­gent” som låg förtöjd vid ”Gamla Bryg­gan” med kapten Rickshand vid rodret. Surtes egen musikkår i vita mössor och med blankpolerade mässingsinstrument stod uppställd i »fören och blåste för fullt, svenska flaggan vajade för vinden, och man vinkade både från båt och från strand, när ”Regent” lade ut och gled uppför älven. I Kungälv blev det mera vinkningar och glada tillrop, inte minst när storberättarna Jimmy Hasselgren och Arthur Hoff kom ombord. Sedan dröj­de det inte länge förrän hjärtliga skratt­salvor från övre däck förkunnade att hi­storierna  kommit  igång.

Så svängde ”Regent” nerför älven igen, och man sökte upp gamla vänner och pratade, eller satt och bara njöt av fär­den. Disponent Hanserud, som var med för första gången, gick omkring och häl­sade på alla, Ivar Linder, som hållit i trådarna till arrangemangen var ”tom­ten” ombord som såg till att alla hade det bra, Olle Svensson som mött i Kung­älv med filmkameran i högsta hugg, fort­satte att föreviga vad som hände, och Runo Jönsson samlade in stoff till re­portage.

Vid tolv-tiden lade ”Regent” till vid Långedrag och på kajen mötte dragspels­bröderna Lindqvist, som ledde marschen upp* till restaurangen. Disponent Hanserud hälsade deltagarna välkomna och höll därefter parentation över under året av­lidna pensionärer. Så presenterades de nya medlemmarna i föreningen, och därefter avåts lunchen i den bästa stämning till musik av glasbrukets musikkår. Efter kaffet och tårtan började det emellertid att hända något på den uppbyggda sce­nen. Föreningens nye ordförande Arthur Hansson  framförde  deltagarnas  tack  till bolagsledningen och önskade disponent Hanserud ”lycka till” på hans nya post och erinrade om sin företrädare, Ot­to Börjesson, föreningens eldsjäl under så många år, som tyvärr på grund av sjuk­dom måst avsäga sig ordförandeskapet. Därefter hälsade han direktör Hemberg hjärtligt välkommen som hedersmedlem i föreningen och överlämnade en textad adress från föreningen, medan fru Bör­jesson överräckte en vacker orkidé åt fru Hemberg. Per Hemberg tackade i spiritu­ella ordalag och slutade med att utbringa ett fyrfaldigt leve för föreningen.

Sedan var det så dags för den litet mindre högtidliga underhållningen. Trion Lindqvist spelade dragspel och Holger Falck, som hälsats med igenkännande applåder, satte fart på tävlingar och kaffeburksutdelning, till ”äldsta deltagar­na”, ”pensionärer med längsta anställ­ningstiden”, ”längst gifta”, osv.

Olle Svensson visade film från förra årets utflykt och PG Kihl färgbilder tag­na vid samma tillfälle. Missionär Henry Holmberg, son till förre glasblåsaren och maskinskötaren Adolf Holmberg, och se­dan flera år verksam som Svenska Mis­sionsförbundets missionär i Franska Ek-vatorialafrika, höll ett intressant och upp­skattat föredrag med färgbilder därifrån.

Jimmy Hasselgren och Arthur Hoff be­rättade historier, en skicklig buktalare uppträdde med sin docka. Och till sist kom dagens överraskning — samtliga del­tagare fick en kaffeburk med sig hem. De som inte kunde närvara blev natur­ligtvis inte heller lottlösa.

Klockan fem var det tid för återfär­den och medan kapten Rickshand över­blickade det hela, skyndade de sista del­tagarna ombord. Snabbt och säkert gled ”Regent” ut från kajen. Vid sjutiden var man så hemma igen efter en alltigenom lyckad traditionsrik dag.

På kartan kan du se var historien om "Resorna från Surte" utspelar sig.
Historien upplagd: 20 mars, 2020
Upphovsman: Surteglimtar
Historien utspelade sig på 40-tal
Historien kommer från Nödinge Hembygdsförening
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Resorna från Surte
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Resorna från Surte
Ditt namn*
DIn väns email*
Meddelande*