Rundvandring på Surte 1963

PLMs Glasbruk i Surte besöks årligen av mellan 3—4 000 personer från när och fjärran. Det är studiegrupper av olika slag, tekniska skolor, personalgrupper från våra kunder, husmodersföreningar etc. Dessa grupper bokar ofta tid för be­sök månader i förväg. När de anländer till glasbruket tas de om hand av respek­tive värdar eller guider. Man samlas i tekniska kontorets samlingssal, där besö­karna informeras om PLMs olika till­verkningar. Därefter ges en snabborien­tering om glasförpackningar.

Chefsciceronen Rauno Jönsson tar oss med på en rundvandring.

Vi skall i denna artikel söka följa den väg besökarna sedan brukar gå under rundvandringen i hyttan och träffa en del av de personer, som har sin dagliga gärning vid de olika processerna i till­verkningen. Först kommer vi till mängkammaren, där råvarorna uppväges och blandas. Med hjälp av ljustablåer, larmsignaler och tryckknappar övervakas den automatiska våganläggningen. Den här gången är det vågskötare Evald Sandberg som har sitt skiftpass vid vårt besök. Efter 40 års tjänst med mänghanteringen  är han  väl förtrogen med arbetet. Under sitt 8 tim­mars skift väger Sandberg in ca 140 ton mängy beroende på ugnarnas glupskhet eller den mäng, som den aktuella tillverk­ningen förbrukar. En mängsats, som till största delen består av sand, soda och kalk, väger ca 2 200 kg. De olika be­ståndsdelarna i mängsatsen varierar i vikt från 1 000 kg ned till 2 g per sats.

Vågskötare Evald Sandberg kontrollerar inställningarna på en av vågarna i sängkammaren.

Från mängkammaren går vi vidare förbi de stora silos, där besökaren impo­neras av de 10 silostornen com höjer sig 40 m över marken och som på toppen prydes av den stora neonskylten med bokstäverna PLM. Varje silo rymmer 2 000 ton sand, soda eller kalk. Så fortsätter vi till ugnarna eller van­norna. Fyra vannor står i stram linje och vi befinner oss nu på den sidan av van­norna där mängen matas in. Allt synes här ske automatiskt.

instrumenthytten vandrar smältarna fram och tillbaka för att avläsa de många instrumenten som bl a kontrollerar tem­peraturen och som styr de olika manö­verorganen för inmatning av mäng, olja, luft, m m. Smältarna, varav det finns två på varje skift, har även till uppgift att byta och rensa de stora oljebrännarna vid vannorna.

Smältare Karl Berntsson kollar oljetillförsel medans kollegan John Guldbranson bytt oljebrännare på vannans topp.

Här är värmen ibland lindrigt sagt tropisk, säger John Guldbrandsson, som vid vårt besök är på väg ned från vannans topp efter byte av oljebrännare, medan Karl Berntsson med 44 års erfarenhet av detta jobb, som numera vä­sentligt skiljer sig från det man utförde förr i tiden, avläser instrumenten. Smältarna inspekterar också regelbundet den smältande mängen genom särskilda ”titt­hål” i vannorna, där råvarorna förvand­las till flytande glas i en temperatur som uppgår till 1 600°. Det är en dramatisk syn, och besökarna har också möjlighet, att beskåda den genom inspektionshålen. Därefter kommer vi till maskinerna, som besökarna alltid har svårt att slita sig loss från. Man beundrar IS-maskinerna vilka så snabbt förvandlar glasdrop­parna — som kommer neddansande från vannorna — till flaskor och burkar.

Sjöing Arne Persson och medhjälparen Georg Ahgvist avläser tryckluften i kompressorhallen

Det väser och fräser från de 14 maskinerna och med rytmisk precision lyfter meka­niska armar en aldrig sinande ström fär­diga men ännu rödglödgade flaskor eller burkar ut på transportbanden för vidare befordran till kylröret. Frank Jacobsson är en av maskinskö­tarna, som just nu ger formarna en om­gång smörja. Därefter lyfter han för inspektion upp en just nu aktuell burk för gurkinläggning, vilken tillverkas vid en av maskinerna. Från maskinerna går vi till avsyningen. Det är både män och kvinnor som har detta ansvarsfulla jobb, och det gäl­ler för Henry Hagström, Laila Nordqvist och deras kollegor att ha ögonen med sig, när de synar av alla dessa förpackningar som är på väg till packning och utlastning.

Vi har under den här vandringen, som avslutas med ett besök i maskinverksta­den, haft sällskap med 40 damer från Kooperativa Kvinnogillet i Malmö, som, även om de tyckte att det var varmt och bullrande i hyttan, var helt begeistrade över att få se hur rationellt och tekniskt fulländat tillverkningen är av de glasför­packningar ”som vi”, som de uttryckte sig, ”dagligen kommer i kontakt med”.

Till slut kan nämnas en rolig siffra: under den timme rundvandringen vara­de, tillverkade Surte ca 35 000 förpackningar.

Texten hämtad ur PLMs personaltidning artikeln då skriven med ledning av Rauno Jönnson.

På kartan kan du se var historien om "Rundvandring på Surte 1963" utspelar sig.
Historien upplagd: 20 mars, 2020
Upphovsman: Surteglimtar
Historien utspelade sig på 1963
Historien kommer från Nödinge Hembygdsförening
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Rundvandring på Surte 1963
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Rundvandring på Surte 1963
Ditt namn*
DIn väns email*
Meddelande*