Surte får modern tvättinrättning.

Dusch och lunchrum för tvättande husmödrar.

Den 16 oktober 1944

Husmödrarna i Surte kan i da­garna utbyta de gamla tvättstugorna mot en hypermodern tvättinrättning, belägen mitt i samhället, där de själva få utföra sin tvätt i moderna­ste maskiner. Tvättinrättningen har bekostats av AB. Surte Glasbruk. Någon vinst på densamma räknar icke bolaget med. Den kommer så­ledes att skänkas åt arbetarna. Av­giften för tvätten blir härigenom endast avsedd att tacka själva drifts­kostnaderna. Kostnaderna för hela anläggningen belöper sig på 170,000 kronor.

Tvättinrättningen gör ett verkligt imponerande intryck — den är först­klassig i alla avseenden. Den stora tvätthallen är upplyst av dagsljus­lampor. Man beräknar en tid av 3 ytimma för en tvätt, vilket är förvå­nansvärt snabbt.

Priset för en tvätt på 20 kg. klä­der beräknas till 8 kr. I detta pris ingår tvättmedel samt rätt till an­vändning av blötvagn, centrifug, handtvättbalja, varmmangel och en torkkuliss. På en enda dag kan man tvätta upp till 16 tvättar. Och inte mindre än 500 familjer kan få sina tvättbekymmer lösta genom tvätt­inrättningen. Förutom tvätthallen med   alla maskinerna inrymmer anläggningen ett lunchrum med tillhö­rande

kokvrå där man medan ma­skinerna tvättar kläderna i lugn och ro kan dricka en kopp kaffe om man så önskar. Vidare finnes tillgång till dusch. I källarevåningen där det stora pannrummet är beläget är även inrymt ett skyddsrum för om­kring 250 personer. Slutligen har föreståndaren, hr Fridolfsson, sin bostad i husets södra del.

I tre dagar, och två gånger om da­gen, kommer föredrag om modern maskintvättning och demonstration av maskintvätt och varmmangling att hållas i tvättinrättningen. For att ytterligare popularisera maskin­tvätten får var tionde besökare av demonstrationen rätt till gratis tvätt och mangling av en omgång på 20 kg. kläder.

Husmödrarna i Surte, ja, även männen vilka inte äro främmande för arbetet med en tvätt, äro att gratulera till den nya tvättinrätt­ningen som säkerligen saknar sin like inom den närmaste omgivnin­gen. Att de komma att visa sin upp­skattning genom en flitig använd­ning av densamma bevisas genom den strykande åtgången på inträ­deskorten till demonstrationen.

På kartan kan du se var historien om "Surte får modern tvättinrättning." utspelar sig.
Historien upplagd: 20 mars, 2020
Upphovsman: Surteglimtar
Historien utspelade sig på 1944
Historien kommer från Nödinge Hembygdsförening
Surte får modern tvättinrättning.
Skärmavbild 2021-10-27 kl. 06.46.18
Julmarknad på Bohus Fästning

Varmt välkomna till årets julmarknad! Runt eldkorgar och levande musik kan barnen skriva sina egna önskelistor och lämna till tomtefar i egen hög person. Borggården fylls denna afton av unika utställare, julens dofter och karoliner… 

Marknaden pågår under lördagen den 11 december mellan kl. 12-18.

Läs mer på Bohus fästnings hemsida!

Fakta om eventet

Datum: December 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 18:00
Avgift: Gratis:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Biohus Fästning
IMG_3506
Höstlov på Repslagarmuseet

Under höstlovsdagarna 4-5 november kan skolbarn komma till Repslagarmuseet i Älvängen och slå sitt eget hopprep. Mellan kl.11,00 – 14,00
Alla barn som slår rep bjuds på saft och bulle.
Ingen kostnad!

Fakta om eventet

Datum: November 4, 2021
Startar kl: 11:00
Slutar kl: 14:00
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen
Stickning

Vi ses med våra stickor och garn, varannan måndag kl 13.30 ojämna veckor, tag med eget fika. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: November 8, 2021
Startar kl: 13:30
Avgift: 0:-

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Hembygdsgården Hålanda
83326008_868950410209018_1476098977379123200_n
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
64783725_2330656387015171_4609741252940791808_n
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård