Surte får modern tvättinrättning.

Dusch och lunchrum för tvättande husmödrar.

Den 16 oktober 1944

Husmödrarna i Surte kan i da­garna utbyta de gamla tvättstugorna mot en hypermodern tvättinrättning, belägen mitt i samhället, där de själva få utföra sin tvätt i moderna­ste maskiner. Tvättinrättningen har bekostats av AB. Surte Glasbruk. Någon vinst på densamma räknar icke bolaget med. Den kommer så­ledes att skänkas åt arbetarna. Av­giften för tvätten blir härigenom endast avsedd att tacka själva drifts­kostnaderna. Kostnaderna för hela anläggningen belöper sig på 170,000 kronor.

Tvättinrättningen gör ett verkligt imponerande intryck — den är först­klassig i alla avseenden. Den stora tvätthallen är upplyst av dagsljus­lampor. Man beräknar en tid av 3 ytimma för en tvätt, vilket är förvå­nansvärt snabbt.

Priset för en tvätt på 20 kg. klä­der beräknas till 8 kr. I detta pris ingår tvättmedel samt rätt till an­vändning av blötvagn, centrifug, handtvättbalja, varmmangel och en torkkuliss. På en enda dag kan man tvätta upp till 16 tvättar. Och inte mindre än 500 familjer kan få sina tvättbekymmer lösta genom tvätt­inrättningen. Förutom tvätthallen med   alla maskinerna inrymmer anläggningen ett lunchrum med tillhö­rande

kokvrå där man medan ma­skinerna tvättar kläderna i lugn och ro kan dricka en kopp kaffe om man så önskar. Vidare finnes tillgång till dusch. I källarevåningen där det stora pannrummet är beläget är även inrymt ett skyddsrum för om­kring 250 personer. Slutligen har föreståndaren, hr Fridolfsson, sin bostad i husets södra del.

I tre dagar, och två gånger om da­gen, kommer föredrag om modern maskintvättning och demonstration av maskintvätt och varmmangling att hållas i tvättinrättningen. For att ytterligare popularisera maskin­tvätten får var tionde besökare av demonstrationen rätt till gratis tvätt och mangling av en omgång på 20 kg. kläder.

Husmödrarna i Surte, ja, även männen vilka inte äro främmande för arbetet med en tvätt, äro att gratulera till den nya tvättinrätt­ningen som säkerligen saknar sin like inom den närmaste omgivnin­gen. Att de komma att visa sin upp­skattning genom en flitig använd­ning av densamma bevisas genom den strykande åtgången på inträ­deskorten till demonstrationen.

På kartan kan du se var historien om "Surte får modern tvättinrättning." utspelar sig.
Historien upplagd: 20 mars, 2020
Upphovsman: Surteglimtar
Historien utspelade sig på 1944
Historien kommer från Nödinge Hembygdsförening
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Surte får modern tvättinrättning.
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Surte får modern tvättinrättning.
Ditt namn*
DIn väns email*
Meddelande*