Information om Nödinge sockens hembygdsförening

ÅTERBLICK på Hembygdsföreningens verksamhet 1976 – 1991
av förre ordf Roland Holmquist.

Vår förening har hunnit bli 15 år. Vad har vi
gjort un­der dessa år? Inte så mycket säger kanske somliga, men det har nog
blivit en hel del trots allt. Genom kommunens välvilja fick vi tillgång till byggnader på Backa gård i Nödinge. Det har medfört mycket arbete med iordningställande av de lokaler som ingår i föreningens om­råde.
Tidigare har skrivits om Dala-Valfrids stuga. Invigning den 28:e sept. 1980.
Den var i mycket dåligt skick vid övertagan­det och  Nils Augustsson har lagt ned mycken möda på att restaurera den. Mejeribyggnaden på Backa har genomgått stor renovering på många sätt. F.d. kuskbostaden är nu bibliotek och styrelse­rum. Här liksom i köket fodrades utbyte av nästan allt trä­virke. Den gamla bakugnen är åter användbar. Hela ytterta­ket lades om och förseddes med nytt tegel hösten 19??.
Trädgårdsmästarbostaden, byggd 1875, är fullt möblerad och används vid visningar. Zetterlinds smedja fick vi som gåva av smedens sonson Sig­vard. Den flyttades till Backa, ställdes jordning och kun­de invigas 17.e sept. 1988. Vi fick även införliva Zetter­linds
gamla verktyg, vilket gladde oss mycket. Det är inte bara hus vi sysslar med. Föreningen har un­der åren som gått fått många gåvor såsom verktyg, textili­er, redskap, böcker och mycket annat.
På servicehus och bibliotek bedrivs utställningsverksam­het och vi har bl.a. försökt återuppliva minnet av perso­ner inom vår socken, vilka på ett eller annat sätt haft för­mågan att göra något utöver det vanliga. Några exempel föl­jer här nedan.
1978 på Bohus bibliotek, utställning över konstnären Johan Janssons verk. Jansson var verksam i Bohus, levde under åren 1882-1961 och är bl.a. känd för sina tavlor med vintermotiv från bygden.
1979 visades fina sniderier på Surte bibliotek av den i vår socken kände träsnidaren Valfrid
Andersson. Detta kom till stånd tack vare sonen Rune och snälla människor som
vågade låna ut sina dyrgripar.
I slutet av 1920-talet kom tunnbindare Pettersson till Bohus och EKA-fabriken. Här startade han tunnbindarverk­stad. 1980 ordnades på biblioteken i Surte, Bohus och
Nödinge en utställning med anknytning till denna verksamhet.
1981 var turen kommen till surtekonstnären Idoff Rosin, mest
känd som skulptör men även för oljemålningar och ets­ningar. Denna utställning
kanske är den som skapat mest in­tresse, den ”vandrade” nämligen
vidare till Lödöse och Troll­hättan. Det planeras även ett Rosinrum i
Glasbruksmuseet i Surte.

Föreningshistoria
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198